28 May 17:45
2 years ago
photo
♥ 75 notes
  

10 Jan 19:34
2 years ago
photo
♥ 34 notes
  

10 Jan 19:33
2 years ago
photo
♥ 27 notes
  

8 Jan 2:59
2 years ago
photo
♥ 44 notes
  

22 Dec 10:34
2 years ago
photo
♥ 24 notes
  

11 Dec 23:10
2 years ago
photo
♥ 24 notes
  

eraofgoldlions:

Game: Persona 3

Personaje: Ryoji Mochizuki

(via Image 41146: Persona Persona_3 Ryoji_Mochizuki Shin_Megami_Tensei)